Missie

Respect voor individuele kenmerken als karakter, achtergrond, cultuur en eigen leefstijl van onze medemens vinden we belangrijk. 

Association In Care stelt de cliënt centraal en heeft als missie het ondersteunen, behouden en/of bevorderen van kwaliteit van leven.

Kwaliteit betekent dat wat we doen, past bij het leven wat mensen willen leiden binnen hun (on)mogelijkheden. Keuzevrijheidzelfredzaamheideigen regie en veiligheid staan hierbij centraal. Dit vraagt om vraaggerichte zorg die de individuele kwaliteit van leven van de cliënt ondersteunt.

 Samenwerking tussen de zorgprofessional, de cliënt en haar ondersteuners staat bij Association In Care hoog in het vaandel.

Iedereen die bij het zorgaanbod betrokken is wordt gestimuleerd actief mee te denken hoe de beste zorg aan een specifieke cliënt geboden kan worden.

Zo ontstaan er creatieve ideeën die de cliënt in de zorgbehoefte kunnen ondersteunen. Association In Care kan zo efficiënter en doelmatiger werken en de kwaliteit van zorg verhogen.

 Om dit te bereiken met Association In Care hebben de volgende speerpunten:

  • Wij kennen elkaar
  • Wij luisteren naar elkaar
  • Wij helpen elkaar

 

Visie

“Ieder mens is Uniek

Association In Care heeft ten visie om mensen zo lang mogelijk te ondersteunen om eigen regie te geven aan hun leven. Association In Care staat voor, vertrouwen, respect en kwaliteit in de zorg verlening.

Ieder individu heeft zijn eigen identiteit, waarden, normen, en overtuigingen.

Deze kenmerken zorgen ervoor dat wij individuen zijn met unieke eigenschappen. Zorgverlening komt in aanmerking met het privédomein van mensen, waarbij de zorg in staat moet zijn om  open en vriendelijk te zijn, waarbij de zorgbehoevende kan worden begrepen als een unieke individu.

 Onder zorg verstaan wij  ondersteuning en alle vormen van dienstverlening die wij als organisatie bieden aan onze cliënten maar ook aan onze medewerkers. We maken hierbij gebruik van kennis, inzichten en vaardigheden en houden rekening met de cultuur waarbinnen onze cliënten en medewerkers leven en werken.

Niet de ziekte, beperking (door ouderdom of anders) of handicap staat centraal, wij stellen de cliënt centraal op die wijze dat de mens met zijn of haar specifieke zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en functioneren.

 

Neem direct contact op

Association In Care BV is een WTZI erkend zorginstelling

Instellingsnummer: 14917