Klachtenreglement

 

Klachten of uiting van ongenoegen
Het kan zijn dat u als cliënt niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt.
Ook kan het voorkomen dat er zich een gebeurtenis voordoet waar u niet tevreden over bent en dit wilt bespreken of hier een melding van wilt maken.

Wat is een klacht precies?
Een klacht is een uiting van onvrede over de zorg, de ondersteuning, de dienstverlening of de personen/zorgverleners waar u als cliënt mee te maken heeft. De zaken lopen anders dan verwacht, u kunt zich onheus bejegend voelen.

Hoe en waar kunt u een dient klacht of uiting van ongenoegen indienen?
Uw klacht of uiting van ongenoegen kan persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via e-mail worden geuit. Om zo dichtbij en zo snel mogelijk samen tot een tevreden oplossing te komen kunt u zich in de eerste plaats direct tot de zorgverlener of de zorg(meldings)coördinator van het wijkteam wenden. Een klacht of uiting van ongenoegen kunt u (digitaal) via een klachtformulier bij Association In Care indienen via info@associationincare.nl.

Het klachtformulier kunt u hier downloaden. Na het indienen van u klacht of uiting van ongenoegen wordt binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen.
U kunt u klacht desgewenst anoniem melden. Wij kunnen u in dat geval dan niet terug berichten maar nemen ook uw anonieme opmerkingen serieus.

Is het bespreken van uw klacht of onvrede met de zorgverlener of de zorg(meldings)coördinator van het wijkteam niet naar uw tevredenheid verlopen?
U kunt een klacht of melding van onvrede dan (en te allen tijde ook rechtstreeks) bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris indienen. Dit kan zowel schriftelijk, telefonisch, als via e-mail. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij een klacht of onvrede en helpen een oplossing te vinden.

Adres
Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Email: info@klachtenportaalzorg.nl
Postadres: t.a.v. de Klachtenfunctionaris
Westerstraat 117
1601 AD  ENKHUIZEN
Telefoonnummer: 0228 – 322205

Klachtenprocedure en klachtenreglement
Association In Care beschikt over een klachtenprocedure die u hier kunt downloaden.
Daarnaast beschikt Association In Care over een laagdrempelige klachtenregeling, deze is hier te downloaden.

Het belang van het indienen van een klacht
Van meldingen kan Association In Care leren. Door te leren kunnen we verbeteren. Per klacht of uiting van ongenoegen wordt bekeken of er direct een verbetering bij u als cliënt toegepast kan worden. Daarnaast onderzoekt Association In Care of deze verbetering ook voor andere cliënten van belang kan zijn. Uiteraard ontvangt u informatie over verbeteringen die Association In Care, naar aanleiding van uw klacht of melding van onvrede, wil doorvoeren. Want van een tevreden cliënt worden niet alleen onze cliënten maar ook onze zorgverleners blij.

 

Neem direct contact op

Association In Care BV is een WTZI erkend zorginstelling

Instellingsnummer: 14917