Doelgroep

Association In Care heeft zich gespecialiseerd in zorgverlening binnen de regio Utrecht en omgeving.

Association In Care richt zich op mensen met een beperking of problemen.

Deze problemen kunnen zowel psychisch als lichamelijk van aard zijn. De doelgroep is breed en er is geen leeftijdsgrens, Association in Care is er voor jongeren, ouderen en mensen in de laatste levensfase. Van jong tot oud; iedereen die hulp nodig heeft kan bij Association In Care zorg aanvragen.

“Association In Care houdt rekening met individuele wensen van zorgvragers.”

Association In Care biedt een uitgebalanceerd aanbod, voor elk segment van de doelgroep bestaat een specifieke aanpak.

De jongeren, ouderen en de mensen in de laatste levensfase  hebben allen een specifieke zorgvraag.

Deze specifiek zorgvraag van jongeren behoeft een professionele en op herstel gerichte oplossing, die aspecten als slachtoffer rol moeten aanpakken en waarbij de mensen uit de directe omgeving en de betrokken instanties een gezamenlijke zorgplan moeten hebben.

De specifieke zorgvraag van ouderen richt zich op herstel en het verbeteren van kwaliteit van leven.

 

Neem direct contact op

Association In Care BV is een WTZI erkend zorginstelling

Instellingsnummer: 14917