Persoonlijke verzorging

De functie Persoonlijke Verzorging is gericht op activiteiten op het gebied van de dagelijkse levensverrichtingen in de vorm van persoonlijke zorg. Daarbij kan het gaan om het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten, het stimuleren om de activiteiten zelf te doen of het aanleren van de activiteiten.

Er kan een moment komen waarop u verpleging of verzorging nodig heeft. Soms tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, soms permanent, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte.

Association In Care biedt u Verpleging & Verzorging thuis. Daarnaast besteden we veel aandacht aan voorlichting en preventie, want het gaat er om dat u zo lang mogelijk gezond blijft.

We zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. Samen met u en eventuele mantelzorgers kijken we welke zorg nodig is en op welke manier we die zorg het best kunnen organiseren. We werken daarbij nauw samen met andere professionals.

Verzorging houdt in dat de patiënt/cliënt thuis goed wordt geholpen met alledaagse zorg en klussen, met de juiste hulp kunt u namelijk nog langer zelfstandig blijven wonen.
Association In Care kan u die hulp bieden.

Ook ’s avonds en in het weekend, als het nodig is. Er komt dan een deskundige verzorgende bij u thuis die u helpt met zaken waar u moeite mee heeft.
Verzorging omvat onder meer

• Revalidatie, als bijvoorbeeld de patiënt/cliënt een ongeluk heeft gehad.   Hulp om weer zo snel mogelijk zelfstandig te worden
• Hulp bij aan- / uitkleden
• Wassen en douchen, persoonlijke verzorging o.a. toiletgang
• Aan- / uittrekken van steunkousen
• Hulp bij het verplaatsen met/zonder tillift
• Hulp bij het bereiden van eten
• Medicatietoediening
• Begeleiding van ouderen en/of dementeren
• Gehandicaptenzorg
• Zorg ter overbrugging voor een opname in een verpleeg- / verzorgingstehuis

Neem direct contact op

Association In Care BV is een WTZI erkend zorginstelling

Instellingsnummer: 14917