Dagbesteding

Dagbesteding bij Association In Care is bedoeld voor cliënten met een verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking, lichamelijke beperking en/of psychische beperking die lichte of matige beperkingen hebben op het terrein van:

  • Sociale zelfredzaamheid;
  • Bewegen en verplaatsen/fysieke zelfredzaamheid;
  • Psychisch functioneren;
  • Geheugen en de oriëntatie – (probleem)gedrag.

Als u behoefte heeft aan contact met anderen, als u  ondersteuning kunt gebruiken bij een dagritme of dagelijkse activiteiten, dan bent u bij ons van harte welkom om samen leuke en interessante activiteiten te ondernemen. Er is extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat.

Association In Care richt zich op de doelgroep lvb en aan de ouderen met dementie, hierdoor bieden wij:

Belevingsgerichte dagbesteding

Bij belevingsgerichte dagbesteding wordt voornamelijk rekening gehouden met de behoeften van een patiënt, in plaats van diens beperkingen. Ook mantelzorgers en familieleden worden nauw betrokken bij belevingsgerichte zorg.

Op onze dagbesteding locatie in Utrecht hebben wij ruimten waarin de belevingsgerichte zorg plaats vindt;

Snoezelruimten

De zintuigen worden geprikkeld met licht, geluid, geur, smaak en tast. Doel is om contact te leggen en onrust en probleemgedrag te voorkomen. Bij snoezelen is de omgang met een dementerende niet zozeer gericht op een gesprek, maar meer op het prikkelen van de zintuigen. Het contact wordt gelegd door middel van geluiden, geuren en aanraken. Deze benaderingswijze is bedoeld voor mensen die geheel verzorgd en verpleegd moeten worden. Ze zijn helemaal teruggetrokken in hun eigen belevingswereld. De werkelijkheid om hen heen heeft geen of weinig betekenis meer. Deze personen zijn dan ook het beste te bereiken met directe prikkels door voelen, horen, zien en proeven.

Praat-groepen

In deze kleine groepen worden mensen met dementie aangemoedigd herinneringen op te halen, te doorleven, te structureren en met anderen uit te wisselen. Hulpmiddelen zijn autobiografieën, muziek, fotoalbums, voorwerpen uit het verleden en rollenspellen. Door deze benadering wordt geprobeerd het verleden zoveel als mogelijk weer boven te krijgen. Het gaat hierbij om het ophalen van positief verwerkte gebeurtenissen en ervaringen, waar vervolgens over verteld wordt.

Er wordt gewerkt in kleine en vaste groepen en vaste begeleider om de deelnemers zich prettig en veilig te laten voelen.

De dagbesteding valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), en uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Dat betekent dat u een indicatie moet aanvragen bij uw gemeente.

Kosten (Eigen Bijdrage)

Als u een indicatie heeft dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van het inkomen. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. U ontvangt maandelijks een rekening met het bedrag dat u moet betalen.

Mocht u er niet uitkomen of advies willen, dan helpen wij u graag verder. Neemt u dan contact op met een van onze medewerkers op 085- 047 83 75 of via het mailadres info@associationincare.nl

Neem direct contact op

Association In Care BV is een WTZI erkend zorginstelling

Instellingsnummer: 14917