Huishoudelijke hulp

Heeft u hulp nodig in de huishouding? Of kunt u ondersteuning gebruiken om uw huishouden op orde te houden?

Lees meer »

Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke Verzorging is gericht op activiteiten op het gebied van de dagelijkse levensverrichtingen.

Lees meer »

Verpleging

De wijkverpleegkundige werkt samen met uw huisarts, uw apotheek en met specialisten.

Lees meer »

Begeleiding

Heeft u het gevoel dat u vastloopt met de praktische zaken in uw dagelijks leven? Bijvoorbeeld in uw huishouden, met de post en de administratie?

Lees meer »

Dagbesteding

Dagbesteding bij Association In Care is bedoeld voor cliënten met een verstandelijke-, of zintuiglijke-, lichamelijke en/of psychische beperking.

Lees meer »

Jeugdzorg

Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste collega’s. Op dit moment hebben wij div. vacatures vacant.

Lees meer »

Behandeling

Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste collega’s. Op dit moment hebben wij div. vacatures vacant.

Lees meer »

Bij ons werken?

Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste collega’s. Op dit moment hebben wij div. vacatures vacant.

Lees meer »

Welkom bij AIC

Missie

Respect voor individuele kenmerken als karakter, achtergrond, cultuur en eigen leefstijl van onze medemens vinden we belangrijk. Association In Care stelt de cliënt centraal en heeft als missie het ondersteunen, behouden en/of bevorderen van kwaliteit van leven.

Kwaliteit betekent dat wat we doen, past bij het leven wat mensen willen leiden binnen hun (on)mogelijkheden. Keuzevrijheid, zelfredzaamheid, eigen regie en veiligheid staan hierbij centraal. Dit vraagt om vraaggerichte zorg die de individuele kwaliteit van leven van de cliënt ondersteunt.

Samenwerking tussen de zorgprofessional, de cliënt en haar ondersteuners staat bij Association In Care hoog in het vaandel. Iedereen die bij het zorgaanbod betrokken is wordt gestimuleerd actief mee te denken hoe de beste zorg aan een specifieke cliënt geboden kan worden. Zo ontstaan er creatieve ideeën die de cliënt in de zorgbehoefte kunnen ondersteunen. Association In Care kan zo efficiënter en doelmatiger werken en de kwaliteit van zorg verhogen.

Om dit te bereiken met Association In Care hebben de volgende speerpunten:

Wij kennen elkaar
Wij luisteren naar elkaar
Wij helpen elkaar

Visie

“Ieder mens is Uniek”

Association In Care heeft ten visie om mensen zo lang mogelijk te ondersteunen om eigen regie te geven aan hun leven. Association In Care staat voor, vertrouwen, respect en kwaliteit in de zorg verlening.

Ieder individu heeft zijn eigen identiteit, waarden, normen, en overtuigingen. Deze kenmerken zorgen ervoor dat wij individuen zijn met unieke eigenschappen. Zorgverlening komt in aanmerking met het privédomein van mensen, waarbij de zorg in staat moet zijn om open en vriendelijk te zijn, waarbij de zorgbehoevende kan worden begrepen als een unieke individu.

Onder zorg verstaan wij ondersteuning en alle vormen van dienstverlening die wij als organisatie bieden aan onze cliënten maar ook aan onze medewerkers. We maken hierbij gebruik van kennis, inzichten en vaardigheden en houden rekening met de cultuur waarbinnen onze cliënten en medewerkers leven en werken. Niet de ziekte, beperking (door ouderdom of anders) of handicap staat centraal, wij stellen de cliënt centraal op die wijze dat de mens met zijn of haar specifieke zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en functioneren.

Dit zeggen onze klanten

Ik heb AIC leren kennen als een betrouwbaar- en professioneel bedrijf in de zorg. Ik heb met veel plezier hun website mogen ontwerpen.

- Rancarto Automatisering

Als fysiotherapie praktijk zien wij dagelijks cliënten die zorgbehoevend zijn, ook in thuissituatie. Soms hebben ze behoefte aan persoonlijke verzorging of verpleging. We zijn blij dat we AIC kunnen inschakelen om aan zorgbehoefte van onze cliënten te voldoen. We hebben de samenwerking met AIC als zeer plezierig ervaren. Professioneel, conform planning, bereid om mee te… Lees verder

- TRIAS

Association In Care BV is een WTZI erkend zorginstelling

Instellingsnummer: 14917